aanpak

In organisaties is meer kennis voorhanden dan vaak wordt erkend of herkend. Simpelweg omdat die kennis versnipperd is en verstopt zit in systemen, processen, documenten en hoofden van mensen. Medewerkers praten nogal eens langs elkaar vanuit hun eigen perspectieven en kennis is niet gelinkt aan wet- en regelgeving.

PNA group standaard

PNA – met oog voor relevante informatie & detail – identificeert, analyseert, structureert en borgt die informatie systeemonafhankelijk, zodat veel doelgerichter en flexibeler kan worden gewerkt. PNA brengt samenhang, overzicht en transparantie aan, waardoor kennis controleerbaar en herbruikbaar wordt en kennisongelukken worden voorkomen.

Als we met onze klanten het proces ingaan, starten we met het organisatiebreed afnemen van praktische interviews. We stellen vragen en vragen door. We spiegelen en sparren. We zijn kritisch. We gaan tot het naadje voordat we een probleemspecificatie en bedrijfsspecifiek functioneel ontwerp op papier zetten. We zorgen er vervolgens voor dat iedereen bedrijfsbreed dezelfde taal spreekt onder andere door het maken van begrippenlijsten, communicatiesjablonen en feittypediagrammen. Om de taal openbaar en vooral functioneel te maken, creëren we een centraal punt: de Single Point of Truth (SPOT). SPOT wordt ook wel SPOR genoemd: Single Point of Reference.

Zó wordt kennis objectief deelbaar, inzetbaar en herbruikbaar én te allen tijde vanuit één plek aanpasbaar. Zó wordt de impact van veranderingen zichtbaar. Zó wordt kennis dynamisch. Tot slot leiden we onze klanten op, zodat zijzelf in staat zijn – met de nodige documentatie – de cogNIAM® methode productief toe te passen. Door kennis toe te voegen, onderhouden en waar nodig te wijzigen en ontwikkelen. Het prettige van de cogNIAM® methode is daarbij dat dit kennismodel software- en technologie onafhankelijk is. Gebruikers hebben geen harde IT-kennis nodig en kunnen hun domeinkennis agile en actief toepassen met maximaal effect. Door de regie terug te pakken, verkrijgt u als organisatie meer onafhankelijkheid ten opzichte van derden.

PNA bouwt kortom een uniek en degelijk kennismanagementfundament, waarop organisaties zelfstandig beslissingen kunnen nemen die 100% betrouwbaar, valideerbaar en verifieerbaar zijn. Op en top duurzame wet- en regelgeving, en informatieanalyse. Langetermijnoplossingen die toepasbaar, veilig, vertrouwd en betaalbaar zijn. First-time-right. Duidelijke en betrouwbare processen. Maximale controle en compliance. Optimaal ondernemerschap. In 2015 worden taken met betrekking tot het Jeugdstelsel aan gemeenten overgedragen. Zij kunnen op dit moment echter niet sturen op samenhangende jeugdzorg. Want gemeenten kennen de wet- en regelgeving niet. Ze kennen het ‘umfeld’ niet. Ze weten niet goed welke ketenpartners er zijn, laat staan wat deze doen. Bovendien hebben ze hierdoor het doel – het kind dat in een lastige situatie zit en geholpen moet worden het maximale uit zichzelf te halen – uit ogen verloren. Onze oplossing is eenvoudig. We moeten toegaan naar een gedeelde informatiepositie (GIP) die leidt naar persoonsgerichte resultaten. Dat betekent dat aanwezige kennis – zowel in hoofden van mensen als in systemen/computers – op één lijn moet worden gebracht. Digitaal waar het kan. Persoonlijk waar nodig. Informatie moet toegankelijk en productief zijn. En communicatie begrijpelijk. Organisaties moeten dezelfde taal gaan spreken en moeten dus werken vanuit dezelfde uitgangspunten. En dat uitgangspunt is het welzijn van het kind. Die definitie moet voor iedereen gelijk zijn. Dus willen we voor elk kind in het jeugdstelsel een Digitaal Profiel maken, dat toegang geeft tot informatie die gedeeld kan worden. Waarin wet- en regelgeving helder staat uitgelegd en waarin ook juist het profiel van het kind duidelijk is. Een profiel waartoe niet uitsluitend de organisaties toegang hebben, maar vooral ook kind en ouder zelf. Zij zijn houder van het profiel en bepalen zelf met wie gegevens worden gedeeld. Zo krijg je controle over kennis. Zo ontstaat een flexibele situatie. Zo behaal je het beste persoonlijke resultaat.