Onderwerp:

ABN AMRO wint Nationale Schrijfwedstrijd

AMSTERDAM, december 2014 - Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM, reikte donderdag 20 november 2014 de Gouden Veer uit aan ABN AMRO Verzekeringen. De jury van de jaarlijkse schrijfwedstrijd was dit jaar op zoek naar de beste tekst in de financiële communicatie. Uit de 85 inzendingen en 5 finalisten, kwamen de ABN AMRO Aansprakelijkheidsvoorwaarden voor particulieren als winnaar uit de bus.

‘Pieter Eikelboom heeft met zijn team in de nieuwe versie van de voorwaarden voor de Aansprakelijkheidsverzekering alle zeilen bijgezet om de klant zo duidelijk mogelijk te vertellen wat die verzekering wel en niet dekt, welke procedures er gelden, welke mogelijkheden en uitkomsten zich kunnen voordoen,’ lichtte de voorzitter de keuze van de jury toe. Daarmee heeft ABN AMRO verzekeringen de grootste stap voorwaarts gezet om de ingewikkelde verzekeringsvoorwaarden vol juridisch jargon, zo te formuleren dat de klanten begrijpen wat er staat vóór ze er hun handtekening onder zetten.

Vanuit de joint venture cogNIAM Finance heeft PNA bij mogen dragen aan dit proces. Zij is mede verantwoordelijk geweest voor het protocolmatig ontrafelen van moeilijke voorwaarden tot op de kernstructuur. Het inzicht dat daaruit ontstond heeft het team ondersteund om de voorwaarden begrijpelijk, consistent en in een leesbare structuur op te schrijven. Wij zijn trots dat wij onderdeel zijn van deze belangrijke stap in het vereenvoudigen van financiële producten.

Voor het complete juryrapport “Van klinkende munt naar klinkklare taal” klik hier.

Start KnowledgeEngineering @Work

HEERLEN, september 2014 - Elke regio met vooruitstrevende bedrijven heeft behoefte aan hoog opgeleide (bèta) kenniswerkers; zo ook de Euregio. Dit vraagt om een aantrekkelijk en innovatief hoger onderwijsaanbod. Door studenten al tijdens hun opleiding kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven, zijn ze na hun studie eerder geneigd in de Euregio te blijven. PNA onderschrijft deze visie en biedt studenten van de Bachelor opleiding Knowledge Engineering aan de Universiteit Maastricht een stageplek aan.

Op 17 september 2014 zijn de eerste studenten van het nieuwe project KnowledgeEngineering @Work, gestart met hun stage bij PNA. Het gaat om de tweedejaars studenten Tomas Cremers en Hidde van Scherpenseel. “Voor PNA is dit een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met interessante studenten. Dergelijke talenten kunnen we goed gebruiken bij de innovatieve diensten en producten, die we als PNA ontwikkelen en aanbieden en de uitdagende projecten waarin we deelnemen” aldus Sjir Nijssen, CTO PNA.

De Universiteit Maastricht wil met het project KnowledgeEngineering @Work hoogopgeleide, talentvolle jongeren naar de Euregio halen. De studie Knowledge Engineering (bachelor) is een 3-jarige studie met vakken en projecten op het gebied van informatica, wiskunde en kunstmatige intelligentie. De studenten werken tijdens hun studie halftijds bij de deelnemende bedrijven. Dr. Frank Thuijsman, universitair hoofddocent en initiatiefnemer licht het project toe: “Bij onze partnerinstelling in Duitsland, de RWTH in Aken, bestaat al een opleiding waarin werken en een academische opleiding hand in hand gaan. Deze opleiding is zo’n succes dat ze de vraag naar werkstudenten niet aankunnen. In navolging van Aken gaat nu ook in Maastricht een vergelijkbaar traject van start. We werken daarbij overigens nauw samen met de RWTH.”

PNA is expert op het gebied van kennismanagement. Door middel van haar cogNIAM® methode helpt zij organisaties met kennisintensieve uitdagingen en wordt het fundament gelegd voor het duurzaam gebruik kunnen maken van kennis. Het profiel van de KnowledgeEngineering @Work studenten van de Universiteit Maastricht past daar uitstekend bij. PNA is actief in diverse triple-helix verbanden, zoals de Smart Services Hub. Hieruit is ook het contact met de Universiteit Maastricht ontstaan. PNA is het eerste bedrijf waar studenten van KnowledgeEngineering @Work zijn gestart.

PNA wint Europese aanbesteding Belastingdienst

HEERLEN, februari 2014 - PNA heeft op een Europese aanbesteding van de Belastingdienst gegund gekregen. Het betreft de aanbesteding ‘Dienst(en) Annotatie-Applicatie voor de wendbare wetsuitvoering.’

De Belastingdienst is belast met de uitvoering van wet- en regelgeving. Om van wet- en regelgeving tot geautomatiseerde uitvoering te komen, wordt momenteel een intensief traject doorlopen waarin nu ook veel informatie handmatig moet worden verzameld, verwerkt en beheerd. Na analyse en onderzoek heeft de Belastingdienst een visie bepaald, waarin is vastgelegd op welke wijze het bovenstaande proces kan worden verbeterd en geautomatiseerd kan worden ondersteund.

De Belastingdienst heeft uit verschillende aanbiedingen een door PNA ontwikkelde oplossing gebaseerd op PNA’s Cognitatie gekozen. “Deze oplossing komt tegemoet aan de wens van de Belastingdienst om het proces van beleid naar uitvoering van complexe wet- en regelgeving op de voet te volgen” aldus Maurice Nijssen, CEO PNA. “Ondanks de aanwezige kennis was het voor medewerkers van de Belastingdienst een enorme opgave te komen tot een eenduidige beoordeling van verschillende regelingen.”

Dankzij de gekozen oplossing van PNA wordt dit aanzienlijk vereenvoudigd. Essentieel bij het annoteren, ofwel het voorzien van betekenis aan wet- en regelgeving, is dat dit met Cognitatie gestructureerd, eenduidig en begrijpelijk ten uitvoer kan worden gebracht.

PNA wordt Europees vertegenwoordiger OMG

HEERLEN, augustus 2013 - De Object Management Group (OMG) is de grootste en meest gerenommeerde non-profit organisatie op het gebied van totstandkoming en verdere ontwikkeling van diverse kennis- en ICT-wereldstandaarden. De OMG is opgericht in 1989 en telt meer dan 300 leden. Hieronder bevindt zich een breed scala aan toonaangevende bedrijven als IBM, Oracle, SAP, Boeing, Daimler, PricewaterhouseCoopers, Citigroup en AT&T.

Sinds 2008 is PNA met haar specifieke cogNIAM® expertise betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van de wereldstandaarden BPMN 2.0 en SBVR.

Deze samenwerking heeft de OMG ertoe bewogen om Maurice Nijssen, Serge Gouders en Bas van de Laar van PNA op 1 juli 2013 te benoemen tot ‘OMG Representatives’ voor Europa. Maurice Nijssen, CEO PNA, zal zich persoonlijk inzetten om de OMG in Europa meer op de kaart te zetten: “We vinden het een grote eer dat de OMG ons gevraagd heeft om haar belangen in Europa te behartigen. Het netwerk van de OMG is buitengewoon geschikt om met internationale experts in contact te komen en te discussiëren over inhoudelijke en branche gerelateerde ontwikkelingen.”

OMG_logo-blue@2x

Het OMG standaardisatieproces is snel, transparant en effectief. Iedere organisatie, van klein tot groot, kan lid worden. Leden helpen actief mee aan de totstandkoming van toekomstige standaarden en beslissen mee over de inhoud van deze standaarden. Ieder lid, ongeacht de grootte van de organisatie, heeft één stem ter beschikking en kan zodoende een wezenlijk verschil maken. De OMG kent diverse lidmaatschapsvormen, van ‘domain member’ (bijvoorbeeld voor de financiële, medische of technologie sector) tot ‘platform member’ (bijvoorbeeld gericht op technische of data standaarden).

Lees meer over onze samenwerking met de OMG.

Officiële opening Smart Services Hub

HEERLEN, oktober 2012 - Op vrijdag 7 september 2012 heeft in Heerlen de officiële opening plaatsgevonden van de Smart Services Hub. Limburg, en speciaal de regio Heerlen, beschikt over een sterk ontwikkeld cluster en unieke deskundigheid op het gebied van financiële, administratieve en informatieve dienstverlening. Om die expertise goed te benutten én om een toekomstbestendig arbeidsaanbod te ontwikkelen, sloegen 18 partijen de handen ineen. Samen zetten zij in op 'smart services': slimme diensten die door intelligent gebruik van informatie een bron vormen van economische meerwaarde, voor de organisaties zelf én voor hun klanten.

De financieel-economische en administratieve dienstverlening in de regio is sterk ontwikkeld met grote bedrijven als APG GroepAZLCBSObvion en de Belastingdienst. Maar ook kleinere, innovatieve spelers zoals PNA en Betawerk onderscheiden zich door de ontwikkeling van hoogwaardige en vernieuwende diensten. Daarnaast zijn er ook diverse kennisinstellingen met hoogwaardige expertise van en voor het financieel-administratieve en op informatie gebaseerde cluster. Maastricht University, de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool leveren jaarlijks duizenden afgestudeerden op dit specifieke terrein.

PNA neemt naast APG, Maastricht University, Hogeschool Zuyd en Gemeente Heerlen zitting in de stuurgroep. Maurice Nijssen, CEO PNA: “Wij zien veel mogelijkheden in deze unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Dankzij de door ons ontwikkelde wereldstandaarden op het gebied van kennismanagement en informatiestromen, kunnen we bedrijven en instellingen helpen om het rendement op hun kenniskapitaal te vergroten.”

Smart-Sevices-Hub

“Om aanstormend talent te interesseren om in deze regio te komen werken en wonen, is het volgens ons onontbeerlijk om uitdagende werkzaamheden aan te bieden. Het ontwikkelen van innovatieve diensten en producten speelt hierin een belangrijke rol. Juist op dit terrein kan de Smart Services Hub als katalysator gelden.”

Lees meer over de Smart Services Hub.

CogNIAM Finance: joint venture tussen PNA en ABN AMRO Incubator

Amsterdam, december 2011 – PNA en ABN AMRO Incubator Holding hebben een joint venture opgericht om innovatieve en duurzame kennisoplossingen te ontwikkelen voor de financiële wereld. De joint venture draagt de naam CogNIAM Finance BV en helpt financiële instellingen meer rendement te halen uit het aanwezige kenniskapitaal.

CogNIAM Finance helpt organisaties met het in-één-keer-goed uitvoeren van (kennisintensieve) projecten en legt het fundament voor efficiënt en begrijpelijk werken met het kenniskapitaal in de organisatie. In projecten waar diversiteit en complexiteit van systemen de standaard is en/of er sprake is van veranderende businesswensen, veranderende wet- en regelgeving en complexe processen, laat cogNIAM Finance business en IT dezelfde taal spreken. Daarbij brengt CogNIAM Finance meer efficiëntie en wendbaarheid in de organisatie door kennis objectief boven water te halen, vast te leggen en productief te maken.

CogNIAM Finance is de eerste organisatie in Nederland, die deze markt met vendor- en systeemonafhankelijke oplossingen betreedt. Dit maakt haar in zekere zin  pionier op het gebied van kennismodellering.

Lees meer over CogNIAM Finance.