begrippenlijst

Agile

Dit is hoe wendbaar en snel een organisatie is in het doorvoeren van aanpassingen als wijzigingen zich voordoen. Uitgangspunt van PNA is dat daarbij niet eerst met alle betrokkenen om tafel moet worden gezeten om te bedenken hoe het ook weer zat, maar dat alle bestaande kennis al in kaart is gebracht, maar ook de nieuwe gewenste situatie zodat snel en automatisch een impactanalyse kan worden uitgevoerd.

BPMN 2.0

De Business Process Model and Notation is een open (grafische) wereldstandaard van de OMG voor het modeleren en noteren van bedrijfsprocessen. Deze worden weergegeven in een Business Process Diagram (BPD). Doel is om een proces helder en inzichtelijk te maken voor zowel technische als niet-technische gebruikers.

cogNIAM®

Dit staat voor Cognition enhanced Natural language Information Analysis Method. Dit protocol is dé manier om de context van kennis helder te maken in en tussen organisaties met als doel kennisverspilling - en daarmee geldverspilling - tegen te gaan.

cogNIAM® finance

Uiteraard is cogNIAM® Finance BV gebaseerd op de cogNIAM® methode, maar dan toegespitst op direct afneembare proposities voor de financiële sector. Het helpt organisaties kennis expliciet te maken, te structureren en vooral in te zetten als verbindend element. Het maakt bedrijven meer wendbaar (agile), effectief en leidt tot kostenbesparingen. Het is kortom bedoeld om structuur aan te brengen in de financiële wereld. CogNIAM® Finance BV is een joint venture van PNA en ABN AMRO.

Cognitatie

Cognitatie is een tool die ondersteunt bij het komen tot een eenduidige beoordeling van een grote hoeveelheid documenten die samen een geheel beschrijven. PNA ontwikkelde deze tool om de uitvoering van wet- en regelgeving te vereenvoudigen en te automatiseren. Cognitatie biedt niet alleen de mogelijkheid om kennis vast te leggen en toegankelijk te maken binnen een orga­nisatie; bij wijzigingen in de documentatie ontstaat ook meteen een (visueel) overzicht van de gevolgen daarvan.

Compliance

Dit is het aantonen dat je aan bepaalde eisen voldoet. Om dat te kunnen is feitelijk vereist dat inzichtelijk wordt gemaakt wat wordt gedaan: welke gegevens worden waar in welke processen vastgelegd. Het gaat om de link en traceerbaarheid tussen de eis die is gesteld (in bijvoorbeeld wet- en regelgeving) en de wijze waarop een en ander is geïmplementeerd in de organisatie.

Cost-of-Change

Veranderingskosten ontstaan daar waar voortdurende ontwikkelingen een brede impact hebben op diverse bedrijfsonderdelen en waar aanpassingen handmatig in meerdere systemen en vanuit meerdere multi-interpretabele definities gedaan moeten worden. Door vanuit één methodiek te werken kunnen die veranderingskosten vele malen effectiever beheerst worden. Wordt immers kennis en informatie vanuit één centraal punt - Single Point of Truth - veranderd, dan werkt dit automatisch door op alle fronten.

IFML

Interactie tussen modelleer talen.

Kennismanagement

Het beheer van kennis in een organisatie en wel op dusdanige wijze - door te identificeren, analyseren, structureren en borgen - dat die kennis toegankelijk en inzichtelijk wordt voor iedereen en dat er mee ‘gerekend’ kan worden.

KGW

Kennis Gebaseerd Werken is gebaseerd op Kenniskunde en cogNIAM® en is een toevoeging aan de generieke vakken lezen, schrijven en rekenen. Kennis Gebaseerd Werken is erop gericht om betekenis - semantiek en kennis - voorop te stellen en niet techniek en systemen.

OMG

De Object Management Group - opgericht in 1989 - is een consortium dat onder andere werkt aan de ontwikkeling en acceptatie van wereldstandaarden binnen de IT- & kennissector. Tegenwoordig ligt de focus op het ontwerpen van modellen en standaarden voor programma's, systemen en bedrijfsprocessen.

SBVR

De Semantics of Business Vocabulary and Business Rules is een open wereldstandaard van de OMG die een uniforme manier voor bijvoorbeeld het verklaren van formele (wet- en regelgeving) en gedetailleerde natuurlijke taal in organisaties biedt. Middels SBVR worden semantische modellen opgesteld voor bedrijfsregels en -taal en wel dusdanig dat ze begrijpelijk zijn voor zowel medewerkers als IT-systemen.

Semantiek

Semantiek is de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van zowel geschreven als gesproken natuurlijke taal en dus woorden. Binnen de cogNIAM aanpak vinden we het belangrijk dat alle partijen/betrokkenen/stakeholders, zowel zenders & ontvangers van informatie en kennis, dezelfde betekenis aan iets toekennen.

SPOT

Single Point of Truth is één centraal punt waar kennis samenkomt en actueel is ongeacht domein, afdeling, type kennis of inhoud. Vanuit dit punt ontstaat overzicht en is informatie deelbaar, inzetbaar en te allen tijde aanpasbaar is. Dit is onmisbaar in een organisatie.

Time-to-Market

Dit is de tijdsduur die nodig is om een product te ontwerpen of een dienst te ontwikkelen totdat het lanceer-klaar is. Zeker voor met name industrieën waar de levensduur van producten en diensten beperkt is, is een korte TTM essentieel.