Cases > Financiële sector

Financiële instellingen: focus op compliance en wendbaarheid

Financiële instellingen staan iedere keer weer voor de uitdaging om te voldoen aan steeds strengere regelgeving en vereiste transparantie van toezichthouders. PNA helpt ze hun kennis doelmatig te gebruiken, dat zij wendbaar naar hun klanten zijn, hun data op orde hebben én voldoen aan de eisen van toezichthouders. Zo stellen we ze in staat om te innoveren en concurreren en hun klanten optimaal te bedienen.

De gevolgen van de economische crisis zijn in de financiële sector nog steeds merkbaar. Het vertrouwen in de sector is behoorlijk geraakt. Verschillende toezichthouders hebben hun reglementen verscherpt, klanten en aandeelhouders verwachten steeds meer transparantie. Verzekeraars consolideren of worden door private equity fondsen overgenomen. Het huidige pensioenstelsel staat onder druk, spelers vallen af en fondsen consolideren steeds meer. De opkomst van Fintech startups die innovatie aanjagen zet stevig door en Big Data en Artificial Intelligence vormen steeds vaker de basis voor beslissingen in de financiële sector. De wending die hier plaatsvindt is bijna disruptief te noemen. Om deze wending te kunnen faciliteren worden slimme IT-oplossingen en data steeds belangrijker. De lessen van de economische crisis hebben geleid tot een grote toename van wet- en regelgeving en een groei van de rapportagedruk.
Efficiënt omgaan met regelwijzigingen, snel kunnen inspelen op nieuwe productmogelijkheden en een organisatie die erop ingericht is om te allen tijde inzicht te hebben in hoe én waarom iets gebeurt, kan daarmee zomaar een concurrentievoordeel opleveren. Met de inzet van onze aanpak voor Wetsanalyse maken we dit mogelijk.

PNA werkt al 25 jaar voor Nederlandse financiële instellingen, met name voor banken, verzekeraars en pensioenorganisaties. PNA helpt financiële instellingen deze kansen te benutten en uitdagingen aan te gaan. We zorgen dat klanten als ABN AMRO, Loyalis, AZL en MoneYou hun kennis op een doelmatige wijze gebruiken, dat zij wendbaar naar hun klanten zijn, hun data op orde hebben én voldoen aan de door de toezichthouders gestelde eisen. Zo stellen we ze in staat om te innoveren en concurreren en hun klanten optimaal te bedienen.

Meer informatie?

Maurice Nijssen

Managing Director

Maak een afspraak Neem contact op

MoneYou: bankieren in een paar toetsaanslagen

De online bank MoneYou opereert met een relatief kleine organisatie in een grote markt. Sinds medio 2011 kunnen niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse klanten bij MoneYou online sparen. Het succes van online bankieren staat of valt met een slimme ICT-aanpak. PNA leverde met de cogNIAM-aanpak een bijdrage aan sneller en beter bankieren tegen minder kosten.

Bekijk case

Loyalis en PNA: SLIM

Grote verzekeraars als Loyalis werken vaak met verschillende softwaresystemen die allemaal hun eigen systematiek hebben. Dat bemoeilijkt de uitwisseling van gegevens en kan leiden tot fouten in de verplichte rapportages die een verzekeraar naar bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank stuurt. PNA en Loyalis ontwikkelden samen SLIM (Semantisch Loyalis Informatie Model) dat data heel precies beschrijft. Data-uitwisseling verloopt daardoor soepeler en rapportages op basis van data bevatten geen fouten meer.

Bekijk case

Maak kennis met PNA