Consultancy

Gedegen advies bij vraagstukken op het snijvlak van business en IT

Bedrijfsdoelstellingen zijn leidend voor nieuwe IT-oplossingen.

Voortschrijdende digitalisering leidt ertoe dat bedrijfsdoelstellingen, meer dan ooit voorheen, leidend zijn voor nieuwe IT-oplossingen.

PNA biedt een resultaatgerichte en geïntegreerde visie voor besluitvorming op het gebied van digitaliseringsvraagstukken. We analyseren bedrijfsprocessen, maar ook bedrijfsregels, gegevensdefinities en besluiten, en zorgen voor een match tussen nagestreefde doelen, de noodzakelijke informatie en de verschillende systemen. Het resultaat is dat u beter en sneller in staat bent de knelpunten te identificeren en van daaruit de juiste oplossingen te genereren.

Naast onze specifieke producten en oplossingen, bieden wij ook meer algemene adviesdiensten aan op het gebied van kennisanalyse en –modellering, data management en modelimplementatie.

Kennisanalyse

Wij zijn in staat om kennishouders in uw organisatie dusdanig te ondervragen over hun geïnternaliseerde kennis, dat we deze expliciet kunnen maken en daarmee breed toepasbaar, bijvoorbeeld door middel van informatiesystemen. De cogNIAM® methode garandeert de compleetheid en traceerbaarheid van de geborgde kennis. Onze analisten zijn wereldwijd de meest ervaren deskundigen voor analyse op basis van Fact Based Modeling, BPMN 2.0/SBVR en DMN. Met behulp van cogNIAM, eventueel met ondersteuning van onze tools, bent u in staat om uw kenniskapitaal inzichtelijk te krijgen en te behouden.

Kennismodellering

PNA maakt de onderliggende samenhang tussen processen, regels, data en semantiek in uw organisatie zichtbaar. We hebben hiervoor het kennismolecuul ontwikkeld, dat integraal is opgenomen in cogNIAM®. Op deze manier modelleren we niet alleen gegevens en informatie, maar ook hun betekenis en de context waarin gegevens en informatie gebruikt worden. Modellen kunnen dan zonder menselijke interventie worden gebruikt in no/low code platforms. Zo komt daadwerkelijk modelgebaseerde software binnen handbereik, en daarmee een veel hogere kwaliteit en substantieel lagere kosten.

Data management

U wilt kunnen sturen op gegevens: ze moeten betrouwbaar, corrigeerbaar en bereikbaar zijn. Datastromen – zowel binnenkomend als uitgaand – zijn de afgelopen jaren echter explosief en exponentieel gegroeid. Om die groei het hoofd te bieden, is data management cruciaal. In onze DMBOK2-gebaseerde aanpak is data management als het ware ingebakken, al was het maar omdat wij zoveel waarde hechten aan de betekenis van gegevens. Informatie over bijvoorbeeld klanten kan heel goed in meerdere systemen zijn ondergebracht, maar kan ook op heel verschillende manieren worden gebruikt door de diverse afdelingen of medewerkers in een bedrijf. Het is dus belangrijk om uit te kunnen gaan van dezelfde definities om vervolgens ook zinvolle rapportages te genereren.

Modelimplementatie

PNA stopt niet bij modelleren, maar kan voor u ook complete systeemontwerp- en realisatieprojecten uitvoeren. Omdat onze modellen zo rijk zijn, zijn we in staat om veel systeemcomponenten te genereren. Echter, er zal vaak ook nog ontworpen en gecodeerd moeten worden. Daarbij staan functionaliteit, architectuur, investeringen en risico’s centraal, uiteraard met behulp van een agile (SAFE) aanpak. Wij begeleiden u bij acceptatietesten, de invoering en de evaluatie van het systeem. Voor u als opdrachtgever is het bovendien goed om te weten dat wij thuis zijn in de platformen van toonaangevende leveranciers. De oplossingen die we creëren passen dan ook in de omgeving van iedere organisatie.

Lees ook
Naast onze consultancydiensten bieden wij ook tools en opleiding op het gebied van kennis- en datamanagement:

Producten
Workshops

Meer informatie?

Maurice Nijssen

Managing Director

Maak een afspraak Neem contact op

Maak kennis met PNA