diensten

PNA biedt een breed scala van diensten aan. Centraal in onze diensten staat altijd de cogNIAM® methode. Omdat we er heilig van overtuigd zijn, dat door hiermee te werken bedrijven kennisverspilling - en dus tijd- en geldverpilling - kunnen tegengaan.


Consultancy

Bedrijfsdoelstellingen moeten in onze opinie leidend zijn voor nieuwe IT-oplossingen en kunnen niet los worden gezien van strategie, markt, waardeketen, portfolio en bedrijfsprocessen. PNA biedt met haar Business Consultancy een resultaatgerichte en geïntegreerde visie voor besluitvorming bij vraagstukken op het snijvlak van business en IT. We analyseren bedrijfsprocessen, maar ook bedrijfsregels, gegevensdefinities en besluiten, en zorgen voor een match tussen nagestreefde doelen, de noodzakelijke informatie en de verschillende systemen. Het resultaat is dat u beter en sneller in staat bent de knelpunten te identificeren en van daaruit de juiste oplossingen te genereren.

Kennis modelleren – informatieanalyse

Onze analisten zijn in Nederland en ver daarbuiten de meest ervaren deskundigen voor analyse op basis van cogNIAM® met BPMN 2.0/ SBVR en DMN. Ze voorzien onze klanten van de beste informatiesystemen. Daarbij maken ze gebruik van uitgebreide voorschriften en een cogNIAM® softwaretool, waarin zowel de oorspronkelijke opdracht- of andere specificatiedocumenten, als ook alle bronnen, tussenresultaten en eindresultaten aan elkaar gelinkt zijn. PNA maakt kortom de onderliggende samenhang tussen processen, regels, data en semantiek zichtbaar. Uiteraard worden eveneens achterliggende processen in het geheel betrokken, zodat de impact van veranderingen direct duidelijk is en resultaten altijd te controleren.

Ontwerp en realisatie

PNA voert voor haar opdrachtgevers ook complete systeemontwerp- en systeemrealisatieprojecten uit. Daarbij staan functionaliteit, architectuur, investeringen en risico’s centraal. Na een gedegen analyse en het opstellen van zowel een functioneel als technisch ontwerp gaan onze systeemontwikkelaars over tot de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe oplossing. Echter niet voordat we samen met klanten hebben getoetst of het beoogde ontwerp klopt en voldoet aan hun verwachtingen. Dit bereiken we door aantoonbaar functionerende prototypes te presenteren. Vervolgens begeleiden en adviseren wij onze klanten bij de acceptatietesten, de invoering en de evaluatie van het systeem. Voor u als opdrachtgever is het bovendien goed om te weten dat wij thuis zijn in de platformen van toonaangevende leveranciers. De oplossingen die we creëren passen dan ook binnen de omgeving van iedere organisatie.

Onderhoud en beheer

PNA heeft maar één doel en dat is onze klanten slimmer maken, door ze te leren kennis te managen, beheren en onderhouden. Minder afhankelijkheid van andere partijen, zelf de controle behouden en dus ook kunnen sturen, is in onze optiek beter. Hoewel we inzetten op zelfbeheer is het – indien gewenst – mogelijk dat PNA op basis van concrete, heldere service level agreements toch het onderhoud en beheer van door PNA ontwikkelde systemen op zich neemt. Ook volledige hosting behoort tot de mogelijkheden.

Technische inrichting van de IT omgeving

Door onze kennis van complexe IT-omgevingen, waaronder operating systemen, de inrichting en het optimaliseren van netwerken, en de mogelijkheden en complicaties bij het inrichten van een gebruikersomgeving, kunnen wij onze relaties ook hierin optimaal adviseren dan wel de complete omgeving inrichten en beheren.