Government

PNA werkt al meer dan 25 jaar voor de Nederlandse en Europese overheid, inclusief de landelijke en Europese uitvoeringsorganisaties, gemeentes, provincies en waterschappen.

De overheid is volop in beweging. Digitalisering gaat weliswaar trager dan gepland, maar staat inmiddels wel hoog op de agenda van alle overheden. De overheid hecht van oudsher veel waarde aan zaken als democratie, veiligheid, privacy en rechtsgelijkheid; digitalisering biedt daarbij zowel kansen als risico’s, maar wetten blijven de grondslag van overheidshandelen. Gegevens worden steeds belangrijker, en burgers, gewend aan het gemak van commerciële aanbieders, eisen van de overheid dat alle informatie die zij nodig hebben op één plek te vinden is.

PNA helpt overheidsorganisaties om te gaan met deze kansen en uitdagingen. Wij zorgen ervoor dat klanten als ESA, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en SVB hun kennis op een doelmatige manier gebruiken, dat zij wendbaar zijn én voldoen aan de wet- en regelgeving die de grondslag voor hun handelen is. Zo stellen wij hen in staat om te innoveren en hun dienstverlening te verbeteren.

Klantcases & referenties

Uw contactpersoon