Health

PNA draagt actief bij aan de zorgsector. We helpen zorgorganisaties met Operational Excellence, het doelmatig gebruiken van hun kennis en het effectief verwerken van nieuwe medische inzichten.

De kwaliteit en betaalbaarheid van gezondheidszorg zijn voor iedereen belangrijk. Zorgverleners zijn dag en nacht bezig om mensen te helpen beter te worden of hen op z’n minst een acceptabele kwaliteit van leven te bezorgen. De gezondheidszorg wordt uitgedaagd  door een aantal trends en ontwikkelingen: 1) demografische veranderingen zoals vergrijzing, 2) de opmars van technologie en digitalisering van zorg waardoor informatiestromen enorm toenemen en 3) een toegenomen organisatorische complexiteit van zorg en de zorgvraag zelf, waardoor de kosten snel stijgen. Een hoge werkdruk en veranderde ziektebeelden belasten ons zorgsysteem verder. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden dringt de overheid aan om zorg op de juiste plek op het juiste moment te leveren. Al deze ontwikkelingen bieden uitdagingen én kansen.

Een hoge werkdruk en veranderde ziektebeelden belasten ons zorgsysteem verder. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden dringt de overheid aan om zorg op de juiste plek op het juiste moment te leveren. Al deze ontwikkelingen bieden uitdagingen én kansen.

PNA helpt zorgorganisaties met het benutten van die kansen: het doelmatig gebruiken van kennis en het effectief verwerken van nieuwe medische inzichten. We helpen met het leveren van onderbouwde, actuele behandelprotocollen en bijbehorende decision support systems. Zo krijgen zorgverleners tijd en middelen om zich te wijden aan hun kerntaken. Wij werken samen met alle spelers in de zorg, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen. Verder werkt PNA in samenwerking met andere partijen aan Brightpharma: een gedeelde kennispositie om uitwisseling van medicijninformatie te verbeteren.

Klantcases & Referenties

Uw contactpersoon