iKnow platform

Maak kennis met iKnow

Het platform van PNA voor een efficiënte, transparante en wendbare organisatie op basis van kennis. We helpen bedrijven om wendbaar, efficiënt, compliant en transparant te zijn. Efficiënter omgaan met uw tijd, geld en kennis staat bij ons centraal. Om dat voor iedereen mogelijk te maken, bieden we een platform aan met geïntegreerde kennistools.

iKnow Cognitatie

Met iKnow Cognitatie beheert u de documenten die impact hebben op uw organisatie. Bijvoorbeeld wetten, requirements of beleidsstukken. Door verbanden tussen die documenten of delen van documenten te leggen, wordt specifieke kennis sneller vindbaar. Door aan die teksten ook kennis toe te voegen , wordt Cognitatie de “Single Point of Truth”: de centrale plek voor alle kennis in uw organisatie. En bij wijzigingen van de documenten laat Cognitatie de impact voor u en uw organisatie zien.

Meer informatie

iKnow Data

Met iKnow Data modelleert u de informatie van elk denkbaar kennisdomein. Daarmee vormt iKnow Data dé plek voor inzicht in de gegevens en de onderliggende structuren waarmee uw organisatie werkt. iKnow Data is het startpunt als u de waarde van die gegevens ten volle wilt benutten.

Meer informatie

iKnow Rules

Met iKnow Rules is het mogelijk om de regels van een kennisdomein te modelleren. Deze regels kunnen gedefinieerd worden in Decision Model and Notation (DMN) of in een andere regeltaal die u gebruikt.

Meer informatie

iKnow Processes

Met iKnow Processes legt u de processen van uw organisatie vast. Hiervoor maken we gebruiken van de BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) standaard. Daarbij krijgt u de beschikking over PNA’s ‘best practice’ voor BPMN 2.0 en kunt u onderliggende brondocumenten, regels en datavelden koppelen aan de verschillende procesonderdelen.

Meer informatie

iKnow Semantics

Met iKnow Semantics legt u de termen van een specifiek kennisdomein vast. Bijvoorbeeld jargon dat een afdeling binnen uw organisatie toepast. Of de termen die een toezichthouder gebruikt. Door alle termen van een definitie te voorzien, worden deze voor iedereen helder. Een simpel misverstand kan immers een groot negatief effect hebben.

Meer informatie

iKnow Screens

Met iKnow Screens brengt u de kennis uit de andere iKnow kennistools tot leven. Op basis van de gemodelleerde processen, data, regels en termen kunt u eenvoudig een prototype creëren. Bijvoorbeeld als blauwdruk voor een nieuw te bouwen app door uw softwareontwikkelaar. Natuurlijk wordt dat prototype automatisch bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd in één van de andere iKnow tools. De impact van een voorgenomen update kan zo eenvoudig en veilig worden bepaald.

Meer informatie

Tooling gebaseerd op jaren van research & development

Research zit in onze genen. Eind jaren ’60 startte Sjir Nijssen al met wetenschappelijk onderzoek. Met trots kunnen wij zeggen dat we een belangrijke positie hebben in de ontwikkeling van open kennisstandaarden. Ze vormen een erkenning van de wetenschappelijke basis van waaruit PNA werkt. Professor Nijssen legde het fundament voor onze cogNIAM® methode, die al sinds jaar en dag wereldwijd effectief wordt toegepast. Ons research & development team houdt zich bezig met vernieuwing en innovatie van onze producten en diensten. We werken hierbij samen met de Universiteit Maastricht (UM) en een aantal andere universiteiten en hogescholen. Frank Harmsen is bijzonder hoogleraar Digital Transformation aan de School of Business and Economics van de UM, en we hebben nauwe contacten met het Department of Data Science and Knowledge Engineering van die universiteit.

Maak kennis met iKnow

Wilt u kennismaken met ons team of de mogelijkheden van een vrijblijvende demo bespreken?

Meer informatie

Maak kennis met PNA