iKnow platform

iKnow Screens

Worden fouten in uw specificaties pas laat in het ontwikkeltraject ontdekt? Is het lastig om modellen te valideren bij de business? Zijn dure wijzigingen nodig aan applicaties zonder zekerheid over de uitkomst? Met iKnow Screens hebt u de mogelijkheid uw gemodelleerde kennis in een prototype te presenteren. Hierdoor worden fouten in de modellen snel gevonden en kunnen ze vroegtijdig worden opgelost.

Meer informatie

Inzicht in kennis

Na het modelleren van processen, data, regels en semantiek, is iKnow Screens een mogelijke volgende stap voor het maken en gebruiken van een functioneel prototype, dat ook kan dienen als blauwdruk voor de softwareontwikkeling. Hierdoor kunt u deze kennis vroegtijdig laten valideren door gebruikers, zonder dat die gebruiker kennis van de gemodelleerde processen, datamodellen, regels of termen nodig heeft. Fouten in de modellen worden hierdoor snel gevonden en kunnen vroegtijdig worden opgelost.

De voordelen

  • Genereer een applicatie op basis van de vastgelegde kennis.
  • Toets de gemodelleerde kennis op basis van dit prototype en verzamel feedback zonder programmeer kosten.
  • Bepaal hoe een applicatie op basis van het kennismodel eruit zou moeten zien voor de eindgebruiker.
  • Intuïtieve bediening zodat elke gebruiker een prototype kan opstellen.

Maak kennis met iKnow

Wilt u kennismaken met ons team of de mogelijkheden van een vrijblijvende demo bespreken?

Meer informatie

Maak kennis met PNA