iKnow platform

Minder misverstanden met iKnow Semantics

Komt het in uw organisatie voor dat men denkt elkaar te begrijpen, maar achteraf blijkt dat er een andere betekenis aan termen is gegeven? Is de betekenis van termen in uw organisatie niet voor iedereen duidelijk? iKnow Semantics maakt het helder definiëren van semantiek tot een essentieel onderdeel van uw organisatie.

Meer informatie

Semantiek is de kunst van het toekennen van betekenis. Dit is essentieel bij het werken met data, regels en processen. Toch is het vaak een ondergeschoven kind.

Met iKnow Semantics is het mogelijk om de semantiek van een kennisdomein te modelleren. Hiermee legt u de terminologie en betekenis daarvan centraal vast binnen uw organisatie, waardoor miscommunicatie voorkomen wordt.

In samenhang met de overige kennistools vormt iKnow Semantics een krachtige spil binnen iKnow platform door van elk element – bijvoorbeeld een processtap, een attribuut in een regel of een waarde in het datamodel – de betekenis vast te leggen.

De voordelen

  • Een centrale plaats voor termen en definities bespaart telkens weer zoeken naar de betekenis van in de organisatie gebruikte termen.
  • Termen van externe partijen zoals toezichthouders worden gelinkt aan de interne termen om automatisch gegenereerde compliance overzichten mogelijk te maken.
  • Jargon vormt niet langer een drempel voor medewerkers om zich een nieuw kennisdomein eigen te maken.
  • Met iKnow Semantics worden homoniemen boven water gehaald en wordt voor iedereen duidelijk welke betekenis van een term wordt bedoeld.

Maak kennis met iKnow

Wilt u kennismaken met ons team of de mogelijkheden van een vrijblijvende demo bespreken?

Meer informatie

Maak kennis met PNA