methode

De cogNIAM® methode is dé manier voor bedrijven (in elke sector) om de context, de samenhang, van kennis helder te maken. Zowel binnen een organisatie als tussen organisaties. Alle in een bedrijf aanwezige kennis wordt verzameld en volledig benut binnen één systeem: de cogNIAM® studio.

PNA group standaard

Door inzicht te genereren vanuit dat centrale systeem maakt de cogNIAM® methode het vervolgens mogelijk om te voorspellen. Om vat te krijgen op veranderingen. Bij een verandering in wetgeving over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, heeft dat gevolgen voor veel aspecten in een organisatie zoals bijvoorbeeld een bank. Niet alleen moet de juridische afdeling een impact- en risicoanalyse maken, maar ook Product Development moet aan de slag om aanpassingen te realiseren, Operations moet bedenken hoe processen na de verandering eruit komen te zien, IT moet aan de slag om programma’s aan te passen en data helder beschikbaar te maken, HR regelt nieuwe opleidingen en Marketing moet zorgen dat met de klant gecommuniceerd wordt. En het management … Het MT moet op basis van alle voor hen beschikbare informatie besluiten nemen. Echter daarin schuilt het gevaar. Want iedereen denkt vanuit zijn eigen perspectief. Vanuit eigen definities. En eigen verantwoordelijkheden. En vooral vanuit zijn eigen taal. Het is net zoals met het beschrijven van je ongelooflijk lieve, leuke hond, die heel actief is, niet al te groot en een mooie witte, zachte vacht heeft. Je gesprekspartner ziet een poedel, terwijl jij het over je pitbull hebt. Misverstanden. Misinterpretaties. Er is maar weinig voor nodig. Immers de een kijkt in een organisatie vanuit een bepaald perspectief door een procesbril, terwijl de ander redeneert vanuit semantiek of informatie. Of deze nu van buitenaf komen of intern gestoeld zijn. Idee hierachter is dat veel te veel kennis en dus geld verloren gaat. Of het nu is door vertrek van medewerkers, slechte overdracht, tegenspraak, gebrek aan afstemming of gewoonweg omdat kennis zo diep weggestopt in systemen zit, dat het niet meer benaderbaar is. PNA pakt deze kapitaalvernietiging aan door informatie te analyseren en kennis duurzaam en onderhoudbaar te structureren op basis van open wereldstandaarden. Het maakt ons wereldleider op het gebied van Kennis Gebaseerd Werken (KGW).

De cogNIAM® methode kent haar oorsprong – meer dan 40 jaar geleden – in de wetenschappelijke verbetering van analyse-, communicatie- en leermethoden. De methode is gestoeld op onze natuurlijke alledaagse taal (semantiek). Dankzij de brede toepasbaarheid van de methode kan iedereen vanuit eenzelfde referentiekader eenvoudige vaardigheden en voorschriften aanleren en gebruiken. Door bovendien op een systematische wijze concrete voorbeelden te geven en kennis te ontsluiten, wordt snel tot de kern van de zaak doorgedrongen en ontstaat een scherpe kijk op oplossingen. Organisaties verkrijgen vlot eenduidige en reproduceerbare resultaten. De methode is daarin zeer zorgvuldig. Nauwkeurig. En vooral heel duidelijk en eenduidig. Het sluit het hebben van meerdere interpretaties uit. Aanwezige kennis is nog maar voor één uitleg vatbaar en minimaliseert structureel fouten. Het verbetert de communicatie zowel intern als extern. Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen waarmee organisaties de afgelopen decennia werden geconfronteerd is vaak een lappendeken aan applicaties ontstaan. Systemen zijn waar mogelijk en nodig met elkaar verbonden, maar leveren als het er op aan komt niet meer de juiste informatie waarop beslissingen genomen kunnen worden. En dat terwijl wetgeving steeds strikter en dwingender wordt en bedrijven zelf ook voortdurend hun eigen processen en procedures aanpassen. In plaats vanuit de corebusiness te denken en daarvoor systemen te maken, wordt nu geregeerd vanuit techniek. PNA draait die zaken om en biedt controle aan via de cogNIAM® methode. Hiermee hebben bedrijven een 30% snellere Time-to-Market, 30% besparing in projecten, 70% lagere Cost-of-Change en vooral 100% transparantie en duidelijkheid en duurzaamheid.