Met de lancering van onze nieuwe website zijn wij helemaal klaar voor 2020 en kunnen wij niet wachten u de mooie ontwikkelingen te presenteren die wij voor het komende jaar op stapel hebben liggen.

Onze vorige website dateerde uit 2012. Wij merkten dat er behoefte was aan een website die op een laagdrempelige en heldere manier de producten en diensten van PNA in beeld brengt. De inhoud van de oude website werd als complex ervaren, zonder een hele duidelijke structuur. Ons web-team is hiermee aan de slag gegaan.

PNA kent vier vormen van klantinteractie, namelijk advisering, opleiding, producten en projecten. De strategie om in de komende jaren toe te werken naar een beter gespreide en gelijkwaardige verhouding tussen deze vier, is duidelijk terug te vinden in de opzet van de nieuwe website. Onze specialismen op het gebied van consultancy worden kort en krachtig omschreven, de klantcases overtuigen de lezer van onze successen, voor open workshops kan men zich online aanmelden en onze software wordt op een meer visuele manier gepresenteerd.

Uiteraard zal de eerste versie van de website die nu online staat in de komende periode verder uitgebouwd worden. Maar allereerst gaan we genieten van een aantal mooie feestdagen.

Heeft u tips of opmerkingen naar aanleiding van het gebruik van onze nieuwe website? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@pna-group.com.

Wij wensen u, onze klanten, partners en relaties, fantastische feestdagen en een succesvol 2020 toe!

Team PNA