De Object Management Group (OMG) is de grootste en meest gerenommeerde non-profit organisatie op het gebied van totstandkoming en verdere ontwikkeling van diverse kennis- en ICT-wereldstandaarden. De OMG is opgericht in 1989 en telt meer dan 300 leden. Hieronder bevindt zich een breed scala aan toonaangevende bedrijven als IBM, Oracle, SAP, Boeing, Daimler, PricewaterhouseCoopers, Citigroup en AT&T.;

Sinds 2008 is PNA met haar specifieke cogNIAM® expertise betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van de wereldstandaarden BPMN 2.0 en SBVR.

Deze samenwerking heeft de OMG ertoe bewogen om Maurice Nijssen, Serge Gouders en Bas van de Laar van PNA op 1 juli 2013 te benoemen tot ‘OMG Representatives’ voor Europa. Maurice Nijssen, CEO PNA, zal zich persoonlijk inzetten om de OMG in Europa meer op de kaart te zetten: “We vinden het een grote eer dat de OMG ons gevraagd heeft om haar belangen in Europa te behartigen. Het netwerk van de OMG is buitengewoon geschikt om met internationale experts in contact te komen en te discussiëren over inhoudelijke en branche gerelateerde ontwikkelingen.”

Het OMG standaardisatieproces is snel, transparant en effectief. Iedere organisatie, van klein tot groot, kan lid worden. Leden helpen actief mee aan de totstandkoming van toekomstige standaarden en beslissen mee over de inhoud van deze standaarden. Ieder lid, ongeacht de grootte van de organisatie, heeft één stem ter beschikking en kan zodoende een wezenlijk verschil maken. De OMG kent diverse lidmaatschapsvormen, van ‘domain member’ (bijvoorbeeld voor de financiële, medische of technologie sector) tot ‘platform member’ (bijvoorbeeld gericht op technische of data standaarden).

Lees meer over onze samenwerking met de OMG.