Op vrijdag 7 september 2012 heeft in Heerlen de officiële opening plaatsgevonden van de Smart Services Hub. Limburg, en speciaal de regio Heerlen, beschikt over een sterk ontwikkeld cluster en unieke deskundigheid op het gebied van financiële, administratieve en informatieve dienstverlening. Om die expertise goed te benutten én om een toekomstbestendig arbeidsaanbod te ontwikkelen, sloegen 18 partijen de handen ineen. Samen zetten zij in op ‘smart services’: slimme diensten die door intelligent gebruik van informatie een bron vormen van economische meerwaarde, voor de organisaties zelf én voor hun klanten.

De financieel-economische en administratieve dienstverlening in de regio is sterk ontwikkeld met grote bedrijven als APG, AZL, CBS, Obvion en de Belastingdienst. Maar ook kleinere, innovatieve spelers zoals PNA en Betawerk onderscheiden zich door de ontwikkeling van hoogwaardige en vernieuwende diensten. Daarnaast zijn er ook diverse kennisinstellingen met hoogwaardige expertise van en voor het financieel-administratieve en op informatie gebaseerde cluster. Maastricht University, de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool leveren jaarlijks duizenden afgestudeerden op dit specifieke terrein.

PNA neemt naast APG, Maastricht University, Hogeschool Zuyd en Gemeente Heerlen zitting in de stuurgroep. Maurice Nijssen, CEO PNA: “Wij zien veel mogelijkheden in deze unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Dankzij de door ons ontwikkelde wereldstandaarden op het gebied van kennismanagement en informatiestromen, kunnen we bedrijven en instellingen helpen om het rendement op hun kenniskapitaal te vergroten.”

“Om aanstormend talent te interesseren om in deze regio te komen werken en wonen, is het volgens ons onontbeerlijk om uitdagende werkzaamheden aan te bieden. Het ontwikkelen van innovatieve diensten en producten speelt hierin een belangrijke rol. Juist op dit terrein kan de Smart Services Hub als katalysator gelden.”

Lees ook:
Talkin’ Business – SBE participates in Smart Services Hub Heerlen