PNA voert hele interessante projecten uit voor klanten, maar voor de buitenstaander zijn de fundamenten van ons werk soms een beetje abstract. Om zo concreet mogelijk te worden, laten we daarom in de reeks ‘Wat heeft PNA met…?’ een aantal analogieën de revue passeren!

Natuurkunde

Een steen en een veertje lijken niet echt op elkaar. Niet qua gewicht, niet qua hardheid, niet qua vorm en in eerste instantie ook niet qua gedrag als je ze van een flatgebouw afgooit. Toch zijn beide objecten volledig onderhevig aan de zwaartekrachtwetten van Newton. Als het veertje niet zo licht was en vanwege haar vorm een grote mate van aerodynamische lift zou bevatten, zou het net zo hard van het flatgebouw naar beneden vallen als de steen (zoals makkelijk aan te tonen is door een steen en een veertje gelijktijdig te laten vallen in een vacuüm tube). De wetten van Newton scheppen een kader waaraan alle wereldse objecten onderhevig zijn. PNA heeft eenzelfde kader met wetmatigheden en relaties voor kennis ontwikkeld. 

Lees ook wat PNA heeft met:

lego
zeecontainers
scheikunde (deel I)
scheikunde (deel II)