PNA voert hele interessante projecten uit voor klanten, maar voor de buitenstaander zijn de fundamenten van ons werk soms een beetje abstract. Om zo concreet mogelijk te worden, laten we daarom in de reeks ‘Wat heeft PNA met…?’ een aantal analogieën de revue passeren!

De zeecontainer

De invoering de zeecontainer in de internationale logistiek heeft tot een revolutie in de wereldwijde handelsstromen geleid. Daar waar voorheen een schip werd beladen met individuele stukken, iets wat soms dagen duurde, leidde de komst van gestandaardiseerde “vrachtbouwblokken”, de zeecontainers, tot enorme kostenreductie en snelheids- en kwaliteitsverbeteringen. Dagen werden gereduceerd tot uren, en verlading van en naar vrachtauto’s en binnenvaartschepen werd opeens ook een peulenschil, omdat ook deze transportvormen de standaard adopteerden.

PNA werkt met de zeecontainer van de kenniswereld: gestandaardiseerde bouwblokken, die efficiënt te modelleren en te combineren zijn. Gegevens, processen, regels én hun betekenis zijn in veel situaties op veel manieren uitlegbaar – standaardisatie leidt tot kennis en daarmee tot performanceverbetering.

Lees ook wat PNA heeft met:

lego
scheikunde (deel I)
scheikunde (deel II)
natuurkunde