onderzoek

Research zit in onze genen. Eind jaren ’60 startte de oprichter van PNA - prof. dr. ir. Sjir Nijssen al met wetenschappelijk onderzoek. Hij legde het ijzersterke fundament voor onze cogNIAM® methode, die al sinds jaar en dag wereldwijd effectief wordt toegepast. Ook nu zijn we nog dagelijks bezig met research & development. Eenvoudigweg omdat de wereld niet stilstaat en we nieuwe inzichten in de wijze waarop kan worden omgegaan met kennis en informatie graag verwerken in onze methode.

PNA group standaard

Kritisch onderzoek is dé manier om accuraat te blijven en de professionaliteit in onze kennisintensieve wereld te verhogen. De cogNIAM® methode stoelt op die continuïteit. We doen onderzoek dan ook bewust in huis. Het houdt ons en daarmee ook onze klanten scherp. Zo kunnen we een aanpak én een oplossing bieden die vele malen verder gaan dan de zoveelste organisatietheorie.

Op basis van ons onderzoek ontwikkelen we bovendien zelf baanbrekende programmatuur om praktische kennisintensieve problemen op te lossen. Met deze specifieke – op bedrijfsvragen afgestemde – software kunnen klanten hun bedrijfskennis gestructureerd en transparant identificeren en systeemonafhankelijk borgen en delen met als doel controle te herkrijgen en kennis productief te maken.