ons verhaal

Natuurlijk zijn de cogNIAM® methode en het resultaat van toegankelijke, beheersbare en productieve kennis belangrijk voor ons bedrijf. We werken er dagelijks mee en leveren keer op keer onomstotelijk bewijs dat onze methode werkt en bedrijven ongekende meerwaarde oplevert. Maar nog meer dan 'het hoe' en 'het wat' is 'het waarom' we dit doen voor ons van belang.

paper1986

Wetenschappelijk fundament

Professor Sjir Nijssen, onze oprichter, spant zich al meer dan 45 jaar in om mensen efficiënter om te leren gaan met kennis. In de jaren ’70 ontdekte hij hoe je kennis zodanig kunt identificeren, analyseren en structureren dat je ermee kunt rekenen. Daardoor kan specifieke kennis in begrijpelijke taal voor een grotere groep mensen toegankelijk worden gemaakt. Hierdoor kan verspilling worden tegen gegaan en kunnen bedrijven floreren in hun ondernemerschap.

Zijn inzicht vormde de voornaamste drijfveer voor het ontwikkelen van de huidige cogNIAM® methode. Een wetenschappelijke methode die centraal staat in de aanpak van PNA. Een methode die organisaties in staat stelt om – vanuit de huidige wereldstandaarden op het gebied van kennismanagement – in de praktijk duurzaam om te gaan met kennis.

“Kennis kun je dusdanig identificeren en structureren dat je ermee kunt rekenen. En wel zodanig dat je direct en vooral op de lange termijn tijd en geld kunt besparen. Dat is waar PNA zich mee onderscheidt.” – em. prof. dr. Sjir Nijssen

Kennisklasse PNA

Sjir Nijssen

Geen frivole theorieën

Ons werk wordt ingegeven door een ideëel idee. Het idee dat door een exacte benadering van kennis wereldwijd verspilling van kennis, tijd en geld kan worden tegengegaan. Noem ons idealisten. Noem ons wereldverbeteraars. Maar wij geloven hier in. En dat bewijzen we al gedurende lange tijd.

Lees verder op de Sjir Nijssen Wikipedia pagina

Ruimte om te innoveren

Met de toetreding van Maurice Nijssen – zoon van – als algemeen directeur heeft PNA een nieuwe wezenlijke ontwikkeling doorgemaakt. Hij is namelijk voortdurend bezig om het kenniskapitaal van organisaties breder toepasbaar te maken.

Dit strekt zich uit van de bedrijfsvoering van organisaties tot aan samenwerking in de keten. Niet alleen voor commerciële partijen, maar juist ook – vanuit samenwerkingsverbanden – om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s te ontwikkelen. We kijken dus verder dan onze neus lang is. We blijven niet steken bij frivole theorieën, maar creëren vanuit een gedegen fundament grip op kenniskapitaal en dus kansen om te groeien.

pnaNijssen-bw@2x

“Wetenschap is een prachtig vak. Zij stelt geijkte opvattingen ter discussie. Dat is ook het fundament waar we bij PNA veel waarde aan hechten. Maar het mag niet blijven bij wetenschap. Het mag verder gaan. Het moet toepasbaar worden. Vanuit commercieel oogpunt. Dat bijt elkaar niet. Zeker niet als je daarmee organisaties meer grip kunt geven op hun kenniskapitaal. Als ze sneller veranderingen kunnen doorvoeren en zo ruimte krijgen voor het scheppen van innovaties.” – Maurice Nijssen MSc