publicaties

Met regelmaat hebben onze grondlegger, em. prof. dr. ir. Sjir Nijssen, en medewerkers wetenschappelijke studies geschreven of bijdragen geleverd aan publicaties over kennis- en informatiekunde.

PNA group publicaties

Kenniskunde 1A

Sjir Nijssen - 2001

Vroeger kon je voor de rest van je carrière toe met het leren lezen, schrijven en rekenen. In onze huidige maatschappij voldoen deze vaardigheden niet meer. Ze vormen een goede basis, maar dienen aangevuld te worden met additionele generieke vaardigheden, zoals het vermogen om sneller nieuwe kennis en vaardigheden te leren, om voorschriftmatig en zorgvuldig te leren werken met grote hoeveelheden gestructureerde informatie en om in samenhangend model te kunnen werken. Kenniskunde is een relatief nieuw vak dat deze vaardigheden aanbiedt. Het is een vak, waarin Nederlands, wiskunde en logica voor het eerst worden samengebracht en geïntegreerd worden behandeld. Een must read.

Koop deze publicatie online.


PNA group publicaties

Kennis Gebaseerd Werken

Sjir Nijssen en André le Cat - 2009

Innovatie vereist integraal werken en het erkennen van het belang van kennisdeling en -management. Gevolg is dat de huidige professionele kenniswerker meer en andere vaardigheden, gebaseerd op Kennis Gebaseerd Werken (KWG), moet ontwikkelen dan voorheen. Om dat te kunnen moet – volgens de auteurs – optimaal gebruik worden gemaakt van de combinatie van de wereldstandaarden Business Process Model and Notation (BPMN) en Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) van OMG en de methode Cognition enhanced Natural language Information Analysis Method (cogNIAM®), ontwikkeld door PNA.

Koop deze publicatie online.PNA group publicaties

UI Modelexamen

Sjir Nijssen - 1996

Universele Informatiekunde (UI) legt informatieanalyse als een praktische vaardigheid uit. Deze kan worden toegepast in elke situatie van verwoordbare informatie. Niet alleen bij informatiekunde, maar ook bijvoorbeeld in vakken als bedrijfseconomie, rechten, verzekeringen, beleggingen, administratieve organisatie en bedrijfsorganisatie. In dit boek staan opgaven uit een modelexamen, die elke essentiële deelstap uit de procedure van UI omvatten. Het boek bevat uiteraard ook de antwoorden en uitwerkingen en is een praktisch handvat om te studeren voor bijvoorbeeld de AMBI-module HUI.

Neem contact op


PNA group publicaties

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Sjir Nijssen - 2004

Het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden vereist heldere communicatie en een projectmatige aanpak. Voorwaarde voor de invoering is bovendien een naadloze integratie met het salaris- en personeelsmanagement. Aangezien de wet- en regelgeving van flexibele arbeidsvoorwaarden snel verandert, is een klassieke aanpak van de automatisering te inflexibel en duur geworden.

Koop deze publicatie online.PNA group publicaties

Framework

2011-02-28-1530-An Archiecture Ecosystem for the Whole Systems Perspective Including System Dynamics

1978 A Framework for Discussion in ISO TR97-SC5-WG3-TR9007 (2013-01-29-1741)

1981-10 An architecture for knowledge base software-96-pages


PNA group publicaties

Business Rules Management – an introduction

Inge Lemmens, John Bulles en Popke Rein Munniksma - 2013

Het doel van Business Rules Management is inzicht te verkrijgen in business rules, oftewel bedrijfsregels. Het verkrijgen van inzicht in, en grip op, regels helpt organisaties om op een transparante en consistente manier de betreffende regels toe te passen en veranderingen door te voeren. Om dit effectief te kunnen realiseren, is het nodig om een duidelijk beeld te hebben van bedrijfsregels, hoe ze integraal ingezet kunnen worden en welke voordelen ze bieden.

In deze publicatie komen onder meer de verschillende interpretaties van de term bedrijfsregel aan bod. Tevens wordt aandacht besteedt aan een praktische classificatie van bedrijfsregels en de relatie met proces- en data management alsook de rol van bedrijfsregels in een service-georiënteerde architectuur.

U kunt de publicatie hier gratis downloaden.