Sectoren2

PNA werkt al meer dan 25 jaar voor de Nederlandse en Europese overheid, inclusief de landelijke en Europese uitvoeringsorganisaties, gemeentes, provincies en waterschappen, alsook voor het bankwezen, verzekeraars en pensioenorganisaties. Ongeacht de grootte van uw vraagstuk bespreken onze consultants graag vrijblijvend de oplossingen die PNA kan bieden.

Government

De overheid is volop in beweging. Digitalisering gaat weliswaar trager dan gepland, maar staat inmiddels wel hoog op de agenda van alle overheden. De overheid hecht van oudsher veel waarde aan zaken als democratie, veiligheid, privacy en rechtsgelijkheid; digitalisering biedt daarbij zowel kansen als risico’s, maar wetten blijven de grondslag van overheidshandelen. Gegevens worden steeds belangrijker, en burgers, gewend aan het gemak van commerciële aanbieders, eisen van de overheid dat alle informatie die zij nodig hebben op één plek te vinden is.

PNA helpt overheidsorganisaties om te gaan met deze kansen en uitdagingen. Wij zorgen ervoor dat klanten als ESA, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en SVB hun kennis op een doelmatige manier gebruiken, dat zij wendbaar zijn én voldoen aan de wet- en regelgeving die de grondslag voor hun handelen is. Zo stellen wij hen in staat om te innoveren en hun dienstverlening te verbeteren.

Klantcases

Financial

De gevolgen van de economische crisis zijn in de financiële sector nog steeds merkbaar. Het vertrouwen in de sector is behoorlijk geraakt. Verschillende toezichthouders hebben hun reglementen verscherpt, klanten en aandeelhouders verwachten steeds meer transparantie. Verzekeraars consolideren of worden door private equity fondsen overgenomen. Het huidige pensioenstelsel staat onder druk, spelers vallen af en fondsen consolideren steeds meer. De opkomst van Fintech start-ups die innovatie aanjagen zet stevig door en Big Data en Artificial Intelligence vormen steeds vaker de basis voor beslissingen in de financiële sector. Kortom een bijna disruptieve wending vindt plaats. Om deze wending te kunnen faciliteren worden slimme IT oplossingen en data steeds belangrijker. Deze oplossingen stellen de sector in staat om bedrijfsprocessen efficiënt te organiseren en klanten te bedienen.

PNA helpt financials om te gaan met deze kansen en uitdagingen. We zorgen dat klanten als ABN AMRO, Loyalis, AZL en Money You hun kennis op een doelmatige wijze gebruiken, dat zij wendbaar naar hun klanten zijn, hun data op orde hebben én voldoen aan de door de toezichthouders gestelde eisen. Zo stellen we ze in staat om te innoveren en concurreren en hun klanten transparant en efficiënt te bedienen.

Klantcases

Health

Under construction

Klantcases