thema’s

We kunnen er niet omheen: de enige constante in het leven is verandering. En dat betekent des te meer dat we in onze kennismaatschappij alert moeten zijn en informatie dusdanig toegankelijk en onderhoudbaar moeten maken, dat het werkbaar en productief blijft. In al die veranderingen zijn echter altijd weer thema’s en trends te herkennen. Bij PNA letten we daar op. We benoemen ze en maken ze voor onze klanten inzichtelijk en werkbaar.

PNA group diensten

Kennis verduurzamen door deze te identificeren, analyseren, structureren en borgen

Lees meer over dit thema

Ongelooflijk veel kennis gaat verloren door onder andere het verloop van personeel en vergrijzing. Maar ook bij productontwikkeling en -innovatie, waarin verschillende domeinen van een bedrijf multidisciplinair moeten samenwerken, moet regelmatig geconcludeerd worden dat kennis persoonsafhankelijk is en bovendien multi-interpretabel. Voor bedrijven vormen die kennisafhankelijkheden aanzienlijke kostenposten. Het is dan ook zaak zo min mogelijk afhankelijk te zijn van personeel. Of beter gezegd van de bedrijfs- en andere kennis en informatie die zij bezitten. Die zij in hun hoofden hebben. Dat kan door slim kennismanagement in te zetten. Door de relevante informatie te identificeren, analyseren, structureren en borgen. En niet alleen persoonlijke kennis, maar ook informatie die verborgen zit in systemen of op papier. Organisaties moeten hun kenniskapitaal toegankelijk en inzichtelijk kunnen maken voor iedereen en verspilling tegengaan. Alleen zo kunnen bedrijven een vinger aan de pols houden, hun voorsprong behouden en zelfs vergroten.

PNA group diensten

Compliancy: wet- en regelgeving actief toepasbaar maken in organisaties

Lees meer over dit thema

Compliancy mag geen doel op zich zijn, maar heeft wel een enorme impact op bedrijfsvoeringen. Als organisatie wilt u doen waar u goed in bent en ruimte hebben om te innoveren. Maar dan moet wel de achterkant in orde zijn en mogelijke complexiteit zijn teruggebracht naar de essentie van het vak.

Organisaties zoals (semi) overheden werken op basis van een veelheid aan wetten en regelgeving. Bijna dagelijks is die wet- en regelgeving onderhevig aan verandering en dat heeft consequenties voor vele facetten in de uitvoering van werk. Door gebruik te maken van een eenduidige methodiek zoals cogNIAM®, die werkt vanuit een Single Point of Truth, kunnen ontwikkelingen op één centraal punt worden beheerd en bewaakt. Daarna werken ze automatisch door in alle bedrijfsfacetten en zijn medewerkers – volgens compliancy – altijd in staat te werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze na te komen. Het is kortom mogelijk wet- en regelgeving onder controle te brengen en veranderingen te kunnen traceren door overzicht aan te brengen. Zie ons werk als het aanbrengen van de memovelletjes in de wetboeken. PNA creëert rust met haar methodiek, waardoor organisaties zich alleen nog maar qua wet- en regelgeving hoeven te focussen op wijzigingen.

PNA group diensten

Efficiënter samenwerken en beter concurreren door gebruik van standaarden

Lees meer over dit thema

Elk bedrijf wil zich enerzijds van haar concurrent onderscheiden, maar anderzijds ook aantrekkelijk zijn voor haar consumenten om producten af te nemen. Elke verkoop moet een wederzijdse benefit opleveren. Voor bedrijven is het dan ook wezenlijk om niet iedere keer weer opnieuw het wiel uit te vinden en dus haar kennis en technologie uitwisselbaar te maken. Dat maakt niet alleen werken aangenamer, maar het werkt vooral kostenbesparend. Zeker voor organisaties die in ketens werken (zoals bijvoorbeeld UWV, Belastingdienst, SVB en Sociale Dienst) is het belang om aan te sluiten bij systemen die al bestaan groot. Met gelijke communicatiestandaarden wordt de uitwisseling van gegevens eenduidiger en vooral eenvoudiger. Door processen te optimaliseren wordt tijd bespaard en worden kosten beter beheerst. Optimalisatie zit volgens PNA dus in het waar mogelijk standaardiseren van bedrijfsprocessen, kennis en informatie. Die standaardisatie mag echter geen harnas worden. Integendeel. Door standaardisatie kan binnen een bedrijf en tussen organisaties dezelfde (bedrijfs)taal gesproken gaan worden, waardoor kennis niet alleen vastgelegd wordt, maar vooral uitwisselbaar wordt en samenwerking een nieuwe impuls krijgt.

PNA group diensten

Innovatiekracht vergroten en time-to-market verkorten: optimale flexibiliteit

Lees meer over dit thema

Als informatie en kennis in een organisatie eenduidig is en door iedereen opgepakt, begrepen en toegepast kan worden, kun je in de optiek van PNA sneller en goedkoper veranderingen doorvoeren en innoveren. Alleen als uw bedrijfsmodel buigzaam is, kan de time-to-market (de tijdsduur van productontwikkeling tot -lancering) worden verkort en geld bespaard.

PNA group diensten

Bedrijfsvoering bepaalt, informatietechnologie faciliteert

Lees meer over dit thema

Bij IT gaat het al lang niet meer om de systemen alleen, maar met name om de bedrijfsvoering erachter. IT is er om het bedrijfsdoel te faciliteren. En dus bepaalt de bedrijfsvoering de IT en niet andersom. Helaas is deze denk- en werkwijze nog niet overal gemeengoed. PNA stuurt te allen tijden op het opstellen van een dergelijke visie. Het is de basis van onze filosofie over de plek van IT binnen een organisatie. Het is de communicatie tussen demand en supply en het gat daartussen dat moet worden gedicht. Dat kan alleen door kennis expliciet te maken en er voor te zorgen dat iedereen over hetzelfde spreekt.

Organisaties (zeker grotere) moeten bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuw IT-systeem zich realiseren dat dit veel kennis vergt binnen een bedrijf. Niet alleen alle eisen (software requirements) en wensen moeten in kaart worden gebracht en vastgelegd. Juist de bedrijfsdoelstellingen moeten inzichtelijk worden gemaakt teneinde ze aan IT te kunnen koppelen. PNA excelleert – juist door haar eenduidige manier van omgaan met informatie – in het systematisch bevragen van organisaties en het nauwkeurig in kaart brengen van doelstellingen en behoeften. Met oog voor detail, maar ook met visie op oplossingen en vanuit een belangeloze adviesfunctie opereert PNA bij IT-aanbestedingen als spin in het web. We eisen onze spilfunctie op en kunnen zo voorspelbare projecten registeren en veranderingen inzetten.