toepassingen

Aanwezige informatie en kennis moet door iedereen in een organisatie benaderd én ingezet kunnen worden. Dat betekent dat je niet alleen data moet modelleren, maar ook processen en regels onder de loep moet nemen. En dus je menselijke kapitaal. Medewerkers zijn immers de belangrijkste bron voor oplossingen.


Eliciteren van kennis

Door de aanpak en toegepaste methodieken van PNA zijn we in staat om kennishouders binnen bedrijven dusdanig te ondervragen over hun geïnternaliseerde kennis, dat we deze expliciet kunnen maken en daarmee breed toepasbaar middels bijvoorbeeld IT-systemen. De cogNIAM® methode garandeert de compleetheid en traceerbaarheid van de geborgde kennis.

Requirements Engineering

Het is in het bereiken van bedrijfsdoelstellingen uitermate belangrijk dat eisen (requirements) van klanten, ketenpartners (eindgebruikers) en andere betrokkenen dusdanig worden geformuleerd, dat de leverende partij deze ook begrijpt en kan voldoen aan de verwachtingen. Niets is namelijk meer frustrerend dan overschreden projectdeadlines en -budgetten, omdat blijkt dat uw vraag niet op de juiste wijze is geïnterpreteerd door de leverancier. Middels Requirements Engineering biedt PNA een praktische methodische oplossing, die laat zien hoe u kwalitatief hoogstaande requirements op duidelijke en vooral eenduidige wijze kunt specificeren. Gevoelige overdrachtsmomenten en fasen tijdens projecten worden zo door ons betrouwbaar gemaakt en trajecten voorspelbaar en controleerbaar. Uiteraard maken we hierbij gebruik van de cogNIAM® methode om complete en correcte specificaties op te stellen en om te communiceren.

Business Process Management

Primaire bedrijfsprocessen moeten altijd prevaleren binnen uw organisatie. En dat kan middels een goed onderbouwd Business Proces Management. Hoe beter bedrijfsprocessen in kaart zijn gebracht, hoe beter inzicht ontstaat in het verloop van diezelfde processen en de impact van veranderingen daarop. PNA raadt daarbij aan om gebruik te maken van een gestandaardiseerde notatie en methode. Simpelweg omdat zo iedereen in staat wordt gesteld op dezelfde wijze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en zo procesoptimalisatie tot stand kan worden gebracht. Organisaties krijgen op deze wijze weer de touwtjes in handen. Het bevordert klantgericht werken en geeft bedrijven de mogelijkheid om weer actief te sturen op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie. Uiteraard waar nodig met beschikbare ondersteunende technologie (softwareapplicaties en apps).

Master Data management

Data is het nieuwe goud. U wilt daar binnen uw bedrijf – vanuit een helicopterview – op kunnen sturen. En dus moet dat betrouwbaar, corrigeerbaar en bereikbaar zijn en afwijkingen inzichtelijk. Datastromen – zowel binnenkomend als uitgaand – zijn de afgelopen jaren echter explosief en exponentieel gegroeid. Om toch te kunnen blijven sturen en relevante business data te genereren hebben veel organisaties ervoor gekozen om systemen waar mogelijk met elkaar te verbinden, zonder rekening te houden met de impact van master data en de noodzaak dat deze vanuit een zelfde perspectief moeten worden benaderd. Daarmee is lange tijd het paard achter de wagen gespannen, want master data zijn namelijk systeem- en procesoverstijgend en moeten ook als dusdanig benaderd worden. Uw business moet leidend zijn. Niet de techniek. Informatie over bijvoorbeeld klanten kan heel goed in meerdere systemen zijn ondergebracht, maar kan ook op heel verschillende manieren worden gebruikt door de diverse afdelingen of medewerkers in een bedrijf. Het is dus belangrijk om uit te kunnen gaan van dezelfde definities om vervolgens ook zinvolle rapportages te genereren, zodat u uw organisatie daadkrachtiger kunt aansturen. PNA zet al haar middelen in om tot 100% gegevenskwaliteit van al uw data te komen. Of het nu in systemen is verwerkt of in hoofden van medewerkers. We controleren uw gegevens dan ook op validiteit, consistentie, integriteit, accuraatheid en relevantie om vervolgens te komen tot een organisatiebreed inzicht.

Application Development

PNA ontwerpt en bouwt in huis ook zelf klantgerichte maatwerkapplicaties. Door ook software te ontwikkelen kunnen we klanten geheel ontzorgen. We ontwikkelen bijvoorbeeld salarisapplicaties, hrm- applicaties en pensioenapplicaties. In het proces maken we op basis van de briefing van de klant én op basis van de cogNIAM® methode een ontwerp, waarbij we specificaties allereerst boven tafel halen, om ze vervolgens te valideren, werkende prototypes en screenshots te maken en implementeren. Onze applicaties zijn ontwikkeld op basis van bewezen programmeertalen zoals Java en C# met als ondergrond bekende database omgevingen zoals Oracle, SAP en SQL Server.

Kennismanagement

Voor ons gaat kennismanagement veel verder dan het aanbieden van bijvoorbeeld een SharePoint oplossing of het inrichten van een communicatieplatform. PNA denkt niet vanuit standaard oplossingen, maar vanuit de daadwerkelijke vraag en behoefte van de klant en vanuit samenspel. Dat is leidend in het traject dat wij met klanten ingaan. Het is ons inziens de enige manier om te komen tot optimale antwoorden. Wij vinden dat organisaties bovendien altijd door de bomen het bos moeten blijven zien en dat kennis dus voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk moet zijn. Daarom werkt PNA met de cogNIAM® methode, die vele stappen verder gaat, maar daarmee ook een onverwoestbaar en dus duurzaam kennisfundament legt onder uw organisatie.