Business Process Management

Primaire bedrijfsprocessen moeten altijd prevaleren binnen uw organisatie. En dat kan middels een goed onderbouwd Business Proces Management. Hoe beter bedrijfsprocessen in kaart zijn gebracht, hoe beter inzicht ontstaat in het verloop van diezelfde processen en de impact van veranderingen daarop. PNA raadt daarbij aan om gebruik te maken van een gestandaardiseerde notatie en methode. Simpelweg omdat zo iedereen in staat wordt gesteld op dezelfde wijze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en zo procesoptimalisatie tot stand kan worden gebracht. Organisaties krijgen op deze wijze weer de touwtjes in handen. Het bevordert klantgericht werken en geeft bedrijven de mogelijkheid om weer actief te sturen op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie. Uiteraard waar nodig met beschikbare ondersteunende technologie (softwareapplicaties en apps).