Eliciteren van kennis

Door de aanpak en toegepaste methodieken van PNA zijn we in staat om kennishouders binnen bedrijven dusdanig te ondervragen over hun geïnternaliseerde kennis, dat we deze expliciet kunnen maken en daarmee breed toepasbaar middels bijvoorbeeld IT-systemen. De cogNIAM® methode garandeert de compleetheid en traceerbaarheid van de geborgde kennis.