Master Data management

Data is het nieuwe goud. U wilt daar binnen uw bedrijf – vanuit een helicopterview – op kunnen sturen. En dus moet dat betrouwbaar, corrigeerbaar en bereikbaar zijn en afwijkingen inzichtelijk. Datastromen – zowel binnenkomend als uitgaand – zijn de afgelopen jaren echter explosief en exponentieel gegroeid. Om toch te kunnen blijven sturen en relevante business data te genereren hebben veel organisaties ervoor gekozen om systemen waar mogelijk met elkaar te verbinden, zonder rekening te houden met de impact van master data en de noodzaak dat deze vanuit een zelfde perspectief moeten worden benaderd. Daarmee is lange tijd het paard achter de wagen gespannen, want master data zijn namelijk systeem- en procesoverstijgend en moeten ook als dusdanig benaderd worden. Uw business moet leidend zijn. Niet de techniek. Informatie over bijvoorbeeld klanten kan heel goed in meerdere systemen zijn ondergebracht, maar kan ook op heel verschillende manieren worden gebruikt door de diverse afdelingen of medewerkers in een bedrijf. Het is dus belangrijk om uit te kunnen gaan van dezelfde definities om vervolgens ook zinvolle rapportages te genereren, zodat u uw organisatie daadkrachtiger kunt aansturen. PNA zet al haar middelen in om tot 100% gegevenskwaliteit van al uw data te komen. Of het nu in systemen is verwerkt of in hoofden van medewerkers. We controleren uw gegevens dan ook op validiteit, consistentie, integriteit, accuraatheid en relevantie om vervolgens te komen tot een organisatiebreed inzicht.