Workshop

Workshop cogNIAM®

Met cognitation enhanced NIAM (cogNIAM®) legt u verbanden tussen semantiek, data, processen en beslisregels binnen uw organisatie en bent u in staat uw kenniskapitaal éénmalig en integraal te borgen.

Aanmelden

Hoe haalt u maximaal rendement uit uw kenniskapitaal?

Wilt u uw kenniskapitaal actief en begrijpelijk inzetbaar maken? Wordt u met regelmaat geconfronteerd met inconsistente, onduidelijke of onvolledige specificaties? Zoekt u een manier om kennis eenmalig en integraal te borgen?

CogNIAM® is dé methode om kennis voorschiftmatig te eliciteren en begrijpelijke business modellen op te stellen. Ervaar de voordelen van duurzame, integrale specificaties, gebruikmakend van de open wereldstandaarden BPMN, DMN en FBM.


Open workshop cogNIAM®, High Tech Campus Eindhoven:

Nieuwe data spoedig bekend.

In verband met COVID-19 worden onze workshops tijdelijk virtueel aangeboden.

Meer informatie?

Bas van de Laar

Solution manager

Maak een afspraak Neem contact op

Wat leert u tijdens deze workshop?

 • U leert kwalitatief hoogstaande BPMN 2.0, DMN en FBM modellen op voorschriftmatige wijze op te stellen.
 • U leert verbanden te leggen tussen proces, data, regels en semantiek volgens de PNA richtlijnen, zodat u een integraal zicht heeft op uw kennis.
 • U leert duidelijke functionele requirements op te stellen die door de business eenvoudig te begrijpen en te valideren zijn.
 • U leert domeindeskundigen bevragen, kennisbronnen te raadplegen en impact te bepalen.
 • U leert hoe u de modellen kunt koppelen aan relevante brondocumenten in wet- en regelgeving en/of uw interne beleidsdocumenten.

Over cogNIAM®

cogNIAM® is een unieke methode die op basis van herhaalbare protocollen helpt om kennis om te zetten in business modellen. Hierbij maakt cogNIAM® gebruik van natuurlijke taal en voorbeelden, om de modellen voor eenieder begrijpbaar en valideerbaar te houden. cogNIAM® combineert open wereldstandaarden om processen, data, regels en semantiek in samenhang vast te leggen.

De unieke voordelen

U verkrijgt uw kennis direct van de bron. PNA is de grondlegger van de cogNIAM®-methode en heeft aan de wieg gestaan van diverse wereldstandaarden, waaronder BPMN 2.0, DMN en FBM. Onze docenten hebben ruime praktijkervaring bij (inter)nationale organisaties.

Onze methode resulteert in 100% complete, correcte en consistente requirement specificaties.

Gebruik uw eigen business case tijdens de workshop. Daarmee kan de opgedane kennis direct worden ingezet binnen uw organisatie.

pna_workshop_molecule2

De cogNIAM® methode

Tijdens deze workshop maken we gebruik van de door PNA ontwikkelde cogNIAM methode, een methode voor het in kaart brengen van niet alleen processen maar ook datamodellen, regels en semantiek van een organisatie. Door de eenvoudige voorschriften waaruit de methode bestaat is deze door elke kenniswerker te leren. Met behulp van de methode wordt kennis gestructureerd en geïntegreerd ondergebracht in een kennismodel. Vanuit dit model kan de kennis op vele verschillende manieren en vakgebieden weer productief worden ingezet binnen de organisatie, bijvoorbeeld:

 • Om aan te tonen dat de organisatie aan de gestelde regels voldoet.

 • Als startpunt voor een IT-project om kostbare analysetijd te besparen.

 • Om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de processen binnen de organisatie.

Aanmelden Workshop cogNIAM®

  High Tech Campus, Eindhoven

 • 5-daagse workshop van 10:00 tot 17:00 uur inclusief lunch.
 • 4 startmomenten per jaar.
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels.
 • € 3000,- (excl. BTW) per deelnemer. Maximaal 8 deelnemers per workshop

Maatwerk workshop aanvragen

  Inhouse / Locatie naar keuze

 • Bepaal uw specifieke leerdoelen samen met onze docent.
 • Op maat gemaakt lespakket met o.a. eigen business case.
 • Optioneel: inhouse coaching na afloop.
 • Beschikbaar in Nederlands & Engels.

Maak kennis met PNA